center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Schmitt Pál alternatív valósága
Rényi Ádám, Kreatív, 2012. március 28.

Politikai kommunikációról politikamentesen értekezni nagy kihívás. A Schmitt-ügyről van szó, amely január óta nem kerül le napirendről, és a SOTE által felkért bizottság kétértelmű jelentése miatt valószínűleg még hosszú időn át tematizálni fogja a politikai közbeszédet. Miközben törekszem a politikai kiegyensúlyozottságra, nem tekintem vita tárgyának, hogy egy 95 százalékban fordított, másolt dolgozat bármilyen körülmények között elfogadható lenne önálló tudományos munkának.

Rényi Ádám véleménye

Az ügy elemzésekor adja magát, hogy a klasszikus rossz kríziskommunikáció sémáit vegye elő az ember, és hosszan csámcsogjon azon, hogy az államfő több napos rejtőzködése, majd újabb és újabb megdőlt magyarázkodása milyen elemi hibákra utalnak a Köztársasági Elnöki Hivatal kommunikációs stábja részéről. A köztársasági elnök dolgozatának esete azonban ennél érdekesebb aspektusokat is kínál.

Az első, hogy Schmitt Pált, mint politikai terméket a botrány kipattanása éppen a legérzékenyebb pontján találta el. Az államfőről alkotott általános percepciónak ugyanis szinte megválasztása óta része az írott szövegekkel való konfliktusos viszony. Ide sorolhatóak helyesírási tévedései, a Parlament által hozott törvények – sokak által vélt – elolvasás, elemzés
nélküli aláírása, illetve a még készülő Alaptörvényhez tett javaslatai, melyek meglepő minőségben tűntek fel, majd páratlan sebességgel tűntek el az elnöki hivatal honlapjáról. Noha nyelvi bakiból nem kevés akadt, Schmitt Pál tanácsadói nem végeztek finomhangolást az államfő főbb kommunikációs üzeneteiben, és továbbra is a magyar nyelv védelmét, a tanulással, a tehetséggel és a teljesítménnyel való kitűnés fontosságát hangsúlyozta országszerte megtartott rendhagyó osztályfőnöki óráin. A hvg.hu írása a bolgár Georgijev munkájával való kísérteties hasonlóságról úgy hatott, mintha az ovális irodáért küzdő ultrakonzervatív Rick Santorumról kiderülne, hogy rendszeresen szexképeket néz szolgálati laptopján, majd ha ez nem lenne elég, rajtakapnák egy útszéli motelben egy férfiprostituálttal.

A portál által felvetett plágiumgyanú tehát sokkal nagyobbat ütött az elnökön, mintha korábban mondjuk a kisebbségek védőjeként vagy a nők egyenjogúságának élharcosaként tűnt volna fel a nyilvánosság előtt. A plágium-üggyel éppen a legfontosabb üzenetében vált a többség előtt hiteltelenné. Schmitt amúgy sem erős elnöki brandje (a rendszerváltás óta a legkevésbé kedvelt politikus ezen a poszton) tehát komoly csorbát szenvedett, amin napokig
tartó bujkálása csak tovább rontott.

A némi töprengés után az államfő segítségére siető kormányzati kommunikáció az ügyet egyszerűen integrálta saját rendszerébe. Ez a rendszer önmagában is átfogó elemzések tárgya lehetne, mindenesetre a Schmittet a Sándor Palotába küldő kormánypártok, a jobboldali média és később maga az elnök is egy, mondjuk így, koherens alternatív valóság megteremtésének eszközével élt. Hírlapi kacsa, törzsanyag, baloldali összeesküvés, provokáció – ezek voltak a
„védelem” kulcsszavai, amelyek egyetlen célt szolgáltak: a rosszhírbe került termék megóvását a törzsvásárlók körében. A közös munka – gyorsan megcáfolt – legendája, a bagatellizálás és az örökzöld kommunistázás egytől egyig azoknak szólt, akik némi gondolati mankóért cserébe inkább hisznek a hivatalos kommunikációnak, mint saját szemüknek. Az alternatív valóságra épülő kommunikáció akár sikeres is lehet, számos autokratikus rendszer nyugszik hasonló alapon, a Mikulás létezése is ilyesmi. Utóbbi sikereit elsősorban az édesipar aratja le, és legalább hosszabb távon sem okoz kognitív disszonanciát.

A Schmitt-ügyet tehát a hivatalos kommunikáció igyekezett a politikai azonosulás kérdésévé tenni. Azaz aki velünk van, az elhiszi, hogy nincs szó plágiumról, aki pedig nem hisz az elnöknek, az maga is összeesküvő. Valószínűleg ezen a ponton követték el a legnagyobb hibát az illetékes kommunikátorok vagy az őket briefelő politikusok. Az újabb és újabb ollózott részek előkerülése ugyanis porrá zúzta az addig is nehezen hihető magyarázatokat. Ez egyre jobban megosztotta a kormánypárt táborát, sőt a jobboldali sajtót is, az ügy egyre kellemetlenebbé vált több – Schmitt politikai közösségéhez tartozó – politikus számára is. A kormányerők – vélhetően központi döntés alapján – mégis valósággal összeláncolták magukat a „találatot kapott” államfővel. Pedig „ha észreveszed, hogy döglött lovon ülsz, szállj le róla!” – idézte valamikor egy politikus dakota forrásból. És milyen bölcsen mondta.

A harcról egyre inkább látszott, hogy nem eltérő vélemények heves ütköztetéséből fakad, hanem az objektív valósággal szemben vívják. A plágiumbizottság felállítása afféle időhúzó gumicsontnak talán alkalmas lehetett volna a sajtó és a közvélemény felé, de mind az erről szóló döntés több napos késése, mind az indokolatlanul hosszú határidő, mind pedig a testület munkáját kísérő titkolózás gyanakvásra adott okot. A nem kormánypárti sajtóban és a közösségi médiában, az elnök plágiumügyének szatirikus ábrázolásai mémmé váltak, az általa óvni vágyott magyar nyelv új igét képzett Schmitt nevéből: az ollózással rokon értelműt. A közvélemény-kutatások adatai szerint a fogyasztók már a bizottság jelentése előtt többségében romlott áruként tekintettek Dr. Schmittre. Akkor már inkább Dr. Oetker.

Mindenfajta kommunikáció csak a céljával együtt értelmezhető. Egy politikai erő esetében ez hosszabb távon a hatalom megszerzése illetve megőrzése. Schmitt Pál megvédése a keserű valósággal szemben nem cél, hanem eszköz. Hogy valóban a hatalom megtartásának eszköze lenne, az ma legalábbis kétséges.

A plágiumbizottság kedden nyilvánosságra került jelentése hatalmas port kavart, hiszen egyszerre mondta ki – burkoltan ugyan – a plágium tényét, és hagyta meg az elnök doktori címét, érvelésében pedig a konzulenssel viteti el a balhét. Az ellenzék követeli Schmitt távozását, a kormányerők lezártnak tekintik az ügyet.

A politikai marketing sajátos műfaj. A hatások hirtelen érik a fogyasztót, vásárlói döntésére azonban évekig kell várni. A kormánypártok kimondatták a hatósággal, hogy a termék nem tökéletes, de fogyasztható. A szupermarketben ettől még büdös van.

Rényi Ádám
kommunikációs szakértő, az RTL Klub, a TV2 és a Viasat3 egykori kommunikációs vezetője


Schmitt Pál alternatív valósága, Kreatív, 2012. március 28.