center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Könnyített eljárás, súlyosbító körülmény
Borókai Gábor, Heti Válasz, 2012. március 28.

Eddig a köztársasági elnök kölcsönözte a Fidesznek olimpiai aranyait, sportdiplomáciai sikereit, az Európai Parlament alelnökeként kivívott respektjét, de a diplomaügy okozta karaktergyilkosság nyomán Schmitt Pál immár aligha tud annyit adni a kétharmados többségnek, mint amennyit elvihet.

Stumpf András tegnapi publicisztikáját visszavontam, amint megtudtam, hogy szerkesztői láttamozás nélkül került ki a Heti Válasz online oldalára. Nálunk nem szokás, hogy fontos ügyekben a szerző – legyen az akár a főszerkesztő is – ne konzultálna kollégáival, lévén a Heti Válasz műhely. Most mégis így történt. Az első benyomást persze nem lehet másodjára megszerezni, főként nem az újságírásban. Most mégis erre teszek kísérletet.

Eddig a köztársasági elnök kölcsönözte a Fidesznek olimpiai aranyait, sportdiplomáciai sikereit, az Európai Parlament alelnökeként kivívott respektjét, de a diplomaügy okozta karaktergyilkosság nyomán Schmitt Pál immár aligha tud annyit adni a kétharmados többségnek, mint amennyit elvihet.

A könnyített dolgozatírás és a könnyített elfogadási eljárás húsz év elteltével megbosszulta magát. Mára súlyosbító körülménnyé vált. A kétharmados többségnek kell tudnia, hogy mennyire súlyossá.

Már nem kérdés, bizottsági jelentés mondja ki, hogy a Schmitt Pál által jegyzett, és az egyetem által a legmagasabb, summa cum laude minősítésre érdemesített kisdoktori disszertáció csak a formai követelményeknek felel meg, tartalmilag azonban erősen kifogásolható.

A Semmelweis Egyetem tényfeltáró bizottsága súlyosan kritizálja is a forrásmunkák közvetlen jelölésének, valamint a lábjegyzetek hiányát, illetve a szokatlanul nagy terjedelmű szó szerinti fordításokat. Az ötfős testület megállapítja, hogy a korabeli védési eljárásnak rá kellett volna mutatnia a hiányosságokra, ám ezt elmulasztotta, s ezzel az egyetem szakmai hibát vétett.

Van tehát egy dolgozatunk, amelyről húsz év elteltével kiderítették, hogy ma nem menne át a szűrőn, és a saját idejében sem volt magától értetődő, hogy átment.

A tényfeltáró bizottság ennél messzebbre nem kívánt menni, eltartotta magától a történetet, mint ami nem az övé, hanem az elődeié, hogy egy masszívan politikai ügyben se döntőbíró, se áldozat ne lehessen. Merthogy a történet masszívan politika. Nem a szakma szólamlott fel a már régen feledésbe ment dokumentum miatt, nem a nagy terjedelemben idézettek kérték ki maguknak az eljárást, és nem is a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vonta kérdőre egyik vezetőjét, hogy miért is ékeskedett mások tollával. Nem. Egy máig ismeretlen, és tettét sikere ellenére sem vállaló „oknyomozó” eredt a jogi szempontok szerint már régen lejárt szavatosságú ügy nyomába. Miért is? A köztársasági elnök presztízsének leértékeléséért.

Az ügynek nincs jogi relevanciája, hiszen már több mint egy évtizede elévült. (Ahogy annak idején hiába kurkászta ki a Magyar Nemzet Gyurcsány Ferenc Nomentana-ügyét, az elévülési idő letelte miatt az adócsalás gyanúját nem lehetett büntetőeljárásban bizonyítani vagy cáfolni.) Etikai vonatkozásai azonban vannak. És az sem kevés.

Schmitt Pál ügybe keveredett. Húsz évvel ezelőtt doktori címet szerzett abban a világban, az olimpizmus világában, amelyben amúgy a legtöbbre jutott magyar ember. NOB-alelnökségig senki sem vitte közülünk. Meglehet, maga a kivételes rang is akadályozta az opponenseket, hogy rigorózus eljárás alá vonják a dolgozatot jegyző szaktekintélyt. Szóltak ugyan a hiányosságok miatt, de nem kötelezték pontosításra, kiegészítésre, mi több, a summa cum laude minősítést is kimérték. Ők tudják, miért. Az azonban bizonyos, hogy az akkori könnyített dolgozatírás és könnyített elbírálás ma súlyosbító körülmény. A politikai térben a lopásnak, a csalásnak és mindenféle gazemberségnek túlzó, mégis könnyen megérthető vádját hozza magával. Azt üzenve, hogy bár mindannyian egyenlőek vagyunk, azért vannak közöttünk egyenlőbbek. És ez rossz üzenet.

Schmitt Pált eddig sem kímélte az ellenzék, de ezek után állandó célponttá válik. Ahogy Karácsony Gergely, az LMP parlamenti képviselője meg is ígérte. Pedig ő nem a héják egyike. És a csapások immár fájó, nyílt sebet fognak célozni.

Eddig Schmitt Pál teljes múltjával erősítette a kétharmados többséget, most már a kormányzó erők vállát nyomja a köztársasági elnök disszertációs ügye. Amíg bírják.

Borókai Gábor

Könnyített eljárás, súlyosbító körülmény, Heti Válasz, 2012. március 28.