center


Hajónapló
SzakcikkekPublicisztikákArchívum


A hajónaplóban az általunk fontosnak tartott cikkekből, elemzésekből válogatunk.

Fűtött utca: van kiút a hajléktalanságból
A program nem előzmények nélkül való: nagyban támaszkodik egy szintén TÁMOP-os projektünk tapasztalataira, amelyik 2014 februárjában a szociális ellátórendszerünk tizenkét egykori kliensének sikeres munkaerő-piaci reintegrációjával zárult.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelentetett TÁMOP-5.3.3-12/2-es támogatási konstrukcióra („Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” – Közép-magyarországi Régió”) benyújtott projektötletünk megvalósítására 51 958 225 forintot ítélt meg szervezetünknek. A főkedvezményezett „Fűtött utca” 37 216 705 Ft, a konzorciumi partner Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) pedig 14 741 520,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A kötelezően előírt konzorciális együttműködés a projekt foglalkoztatási programeleme miatt nélkülözhetetlen: a „Fűtött utca” által lebonyolítandó rehabilitációs és kompetenciafejlesztő szolgáltatások, illetve OKJ-s képzések befejezése után a legalkalmasabb célcsoporttagjaink az OKE-nél létesítenek majd munkaviszonyt.

A célcsoporttagok toborzása már a projekt hivatalos nyitónapja előtt kezdetét vette. Esetmenedzsereink fölkeresték ellátórendszerünk ügyfeleit, akik jobbára hallottak már előző projektünk komoly eredményeiről, ezért különösen is motiváltnak mutatkoztak. Mivel igen nagy számban kerültek látókörünkbe kivételesen jó képességű célcsoporttagok, eredetileg beadott pályázatunk vállalásainak jelentős túlteljesítéséről döntöttünk, hogy projektünk révén minél többeknek teremtsünk esélyt a reintegrációra. Így az OKJ-s tanfolyamokat előkészíteni hivatott kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozásainkat harmincnégyen végezték el, s nem tíz, hanem huszonöt fővel dolgoztunk ki személyre szabott fejlesztési terveket. E létszámnövekedés jelentős forrásszükségletet vont maga után, amit szerződésmódosítási kérelem keretében az egyes költségsorok közötti átcsoportosítások útján igyekeztünk előteremteni.

2013 szeptemberétől november közepéig az alábbi csoportfoglalkozásokat valósítottuk meg:
- mentálhigiénés
- pszichodramatikus személyiségfejlesztés
- készségfejlesztés és rehabilitációs csoportfoglalkozás
- konfliktuskezelés
- kulcskompetencia-fejlesztés
- szakmai orientációs és életvezetési csoportfoglalkozás
- vállalkozói kompetenciafejlesztés
- valamint egy az álláskeresési technikák, a viselkedéskultúra és a beszédművelés területeire fókuszáló fejlesztő foglalkozássorozat.

Ennek a projektszakasznak a végén az „órai” aktivitás, illetve a bemeneti és kimeneti kompetencia-felmérések eredményei alapján kiválasztottuk a huszonnégy legigyekvőbb, legrátermettebb tanulót, akiket 2013 novemberében beiskoláztunk a Wesley János Lelkészképző Főiskola két párhuzamosan zajló, akkreditált szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzésére.

Tizennégy főt – a legkiválóbbaknak az órai részvételtől és a modulzáró vizsgajegyektől függően időről időre újrarendeződő körét – havonként 45 000 forint képzési támogatással segítünk, többi tanulónknak pedig igény szerint reggelit és ebédet biztosítunk, továbbá minden érdeklődő ingyen látogathatja az Oltalom Sportegyesület úgynevezett fair-play futballedzéseit, amely sajátos metodikájával éppúgy szolgálja a társas kompetenciák fejlesztését mint a fizikai erőnlétét.

Projektünk izgalmas eleme lesz az ugyancsak a célcsoporttagjainknak szánt, művészetterápiás jellegű Graffiti-programunk, amely amellett, hogy a Magdolna negyedben elhelyezendő gipszkartonokon kivitelezett alkotásokkal az esztétikusabb, élhetőbb környezet megteremtését fogja szolgálni, egyfajta társadalmi érzékenyítő kampányként, a szolidaritás felkeltése, a szegénység kriminalizálása elleni provokatív állásfoglalásként is hathat.

Az Oltalom Karitatív Egyesület az OKJ-s képzéseket sikeresen elvégző tanulóink közül nyolc minimálisan egy évig terjedő foglalkoztatását vállalja. Ez idő alatt hat embert albérletbe segítünk, s lakhatási támogatást folyósítunk nekik.

Az ellátottból ellátóvá váló munkatársaink példaként szolgálnak majd meglévő hajléktalan ügyfeleink számára, s élő bizonyságai lesznek annak, hogy van kiút a hajléktalanságból, érdemes küzdeni.


Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség „Fűtött Utca”
Közép-Magyarországi Régió
1086 Budapest, Dankó u. 15.
www.metegyhaz.hu
Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása
„Van kiút a hajléktalanságból!”
TÁMOP-5.3.3-12/2-2013-0002